endorfin_topp

ENDORFIN

GRAFISK PROFIL & MANÉR
MIN ROLL: 
Art director & formgivare

Lerum Sportcentrum ville växa. Och med ett namn som är väldigt geografiskt anknutet blir man lite bunden. De ville därför ändra namn och göra en omprofilering. Det nya namnet blev Endorfin och med det en ny logotyp och grafisk profil, samt ett nytt manér att använda i annonser, affischer och övrig kommunikation.

endorfin_annons4
endorfin_annons5
endorfin_annons3
endorfin_annons3
endorfin_annons2