GRÖN UNGDOM

GRAFISK PROFIL
MIN ROLL: 
Art director, illustratör & formgivare

Grafisk profil och tillhörande manual för Miljöpartiets ungdomsorganisation. Ett nytänkande parti med stort fokus på miljö- och människofrågor med unga medlemmar spridda över hela landet. Detta ville vi ta tillvara på och lyfta fram och skapade därför en färgglad och lekfull profil som kunde leva och andas på samma sätt som medlemmarna i organisationen.

gu_ikoner
gu_grafik1
gu_grafik2
gu_grafik3
gu_grafik4
gu_grafik5